Explore Chiang Rai Main logo
EXPLORE
CHIANG RAI

คำค้นหาต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 ตัว

ไม่มีผลการค้นหา...

ที่พัก

ร้านอาหาร

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรม

บล็อก

บทสนทนา

elephant
attraction

สถานที่ท่องเที่ยว

ค้นหาสถานที่น่าสนใจที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายของเชียงราย

แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและน่าสนใจในเชียงราย

ไม่ว่าคุณและสมาชิกในกลุ่มเดินทางจะชอบท่องเที่ยวแบบใด เชียงรายคือจุดหมายที่มีทุกอย่างสำหรับทุกคน ทั้งธรรมชาติที่งดงามและหลากหลายของเทือกเขาสูง ไร่ชา น้ำตก ถ้ำ สายน้ำที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม แหล่งจับจ่าย ชายแดน ตัวเมืองและวิถีชีวิตของชาวเชียงราย

เลือกปลายทางที่ตรงใจแล้วออกเดินทางกันเลย! เชียงรายมีพร้อมทั้งบริการรถเช่าและรถโดยสารสาธารณะ ถนนหนทางที่สะดวกสบายจะนำคุณไปสู่ความประทับใจและความทรงจำดีๆ ที่ไม่อาจลืมเลือน

0 ความคิดเห็น

สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด

ดู : 0 - 0 จาก 27 รายการ

วัดห้วยปลากั้ง

1 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, ริมกก

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

น้ำตกขุนกรณ์

0 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, ห้วยชมภู

แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

0 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, ท่าสุด

สถานศึกษา

วัดพระแก้ว

0 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, เวียง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ถนนคนม่วน

0 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, เวียง

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

ตลาดแม่สาย(สายลมจอย)

0 ความคิดเห็น

แม่สาย, แม่สาย

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

วัดร่องเสือเต้น

0 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, ริมกก

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ผาตั้ง

1 ความคิดเห็น

เวียงแก่น, ปอ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ไร่ชาฉุยฟง

0 ความคิดเห็น

แม่จัน, ป่าซาง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

สามเหลี่ยมทองคํา

0 ความคิดเห็น

เชียงแสน, เวียง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร

0 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, แม่ยาว

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ภูชี้ฟ้า

0 ความคิดเห็น

เทิง, ตับเต่า

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

พระตําหนักดอยตุง

0 ความคิดเห็น

แม่ฟ้าหลวง, แม่ฟ้าหลวง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

วัดร่องขุ่น

0 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, ป่าอ้อดอนชัย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ไร่ชา 101

0 ความคิดเห็น

แม่ฟ้าหลวง, แม่สลองนอก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

หอนาฬิกา

0 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, เวียง

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

0 ความคิดเห็น

แม่ฟ้าหลวง, แม่สลองนอก

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ถนนคนเดิน

0 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, เวียง

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

พระธาตุดอยเวา

0 ความคิดเห็น

แม่สาย, แม่สาย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

วัดห้วยทรายขาว

0 ความคิดเห็น

พาน, ทรายขาว

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ไนท์บาร์ซ่า

0 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, เวียง

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

พิพิธภัณฑ์บ้านดํา

0 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, นางแล

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

วัดแสงแก้วโพธิญาณ

0 ความคิดเห็น

แม่สรวย, เจดีย์หลวง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

สิงห์ปาร์ค

1 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, แม่กรณ์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

ดอยแม่สลอง

0 ความคิดเห็น

แม่ฟ้าหลวง, แม่สลองนอก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

0 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, เวียง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

พระธาตุดอยตุง

0 ความคิดเห็น

แม่สาย, ห้วยไคร้

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

padthai
soup

ขอบคุณสำหรับการติดต่อ!

เราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกสำหรับผู้ประกอบการและร้านค้า

เอกสารยืนยันตัวตน*

example-important-documents
  • ส่งภาพถ่ายตนเองคู่กับบัตรประชาชน ตามภาพตัวอย่าง (โดยให้เห็นใบหน้าและบัตรประชาชนชัดเจน)
  • แนบไฟล์ สแกนรูปบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ใช้เฉพาะการสมัครสามาชิก Explore Chiang Rai เท่านั้น)
จำกัดขนาดไฟล์รูปไม่เกิน 2MB (.png, .jpg, .pdf)

เปลี่ยนไปใช้แอป

ใช้งานฟีเจอร์ต่างๆมากมายบนแอป Explore Chiang Rai.

ใช้แอป เปิดแอป