Explore Chiang Rai Main logo
EXPLORE
CHIANG RAI

คำค้นหาต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 ตัว

ไม่มีผลการค้นหา...

ที่พัก

ร้านอาหาร

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรม

บล็อก

บทสนทนา

balloon
balloon
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง(เทศกาลสงกรานต์ แบบล้านนา)
  • เวียง
  • 13 เมษายน 2019 - 16 เมษายน 2019
  • ประเพณี

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนาซึ่งจะตรงกับเดือนเมษายน ที่อยู่ในฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนมาก และเป็นช่วงเวลาว่างจากการทำไร่และเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จึงถือเอาวันปีใหม่เป็นวันทำบุญใหญ่วันหนึ่งในรอบปี เป็นวันที่สนุกสนานรื่นเริงด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ให้เย็นฉ่ำ ถือขันน้ำรดน้ำให้แก่กัน และ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงราย จะจัดขึ้นช่วงวันที่ 13 - 16 ของเดือนเมษายน จะมีการประดับตกแต่งถนนเส้นหลักในจังหวัดเชียงรายด้วยตุงและโคม ช่วยสร้างบรรยกาศแบบล้านนาทั่วเมืองเชียงราย นอกจากนี้ยังเนรมิตถนนธนาลัยให้กลายเป็นสถานที่เล่นน้ำคลายร้อนตลอดทั้งสาย และมีอีกหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นสิริมงคลตามประเพณีที่ชาวล้านนาได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น การจัดขบวนแห่, สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์, ขนทรายเข้าวัด สรงน้ำพ่อขุนเม็งรายมหาราช รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือ ตลอดทั้งเป็นการ่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีให้กับชนรุ่นหลัง ขอเชิญมาสัมผัสกับสีสันแห่งล้านนาและบรรยากาศความชุ่มฉ่ำของสายน้ำตลอดทั้งเทศกาล

แบ่งปัน :

ขอบคุณสำหรับการติดต่อ!

เราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกสำหรับผู้ประกอบการและร้านค้า

เอกสารยืนยันตัวตน*

example-important-documents
  • ส่งภาพถ่ายตนเองคู่กับบัตรประชาชน ตามภาพตัวอย่าง (โดยให้เห็นใบหน้าและบัตรประชาชนชัดเจน)
  • แนบไฟล์ สแกนรูปบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ใช้เฉพาะการสมัครสามาชิก Explore Chiang Rai เท่านั้น)
จำกัดขนาดไฟล์รูปไม่เกิน 2MB (.png, .jpg, .pdf)

เปลี่ยนไปใช้แอป

ใช้งานฟีเจอร์ต่างๆมากมายบนแอป Explore Chiang Rai.

ใช้แอป เปิดแอป