Explore Chiang Rai Main logo
EXPLORE
CHIANG RAI

คำค้นหาต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 ตัว

ไม่มีผลการค้นหา...

ที่พัก

ร้านอาหาร

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรม

บล็อก

บทสนทนา

ถามทางไปสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย(เก่า)

ถามทางไปสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย(เก่า) เป็นสถานะการณ์จำลองของการสอบถามเส้นทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย(เก่า) โดยเริ่มจากหอนาฬิกา ซึ่งเส้นทางค่อนข้างไกลเลยแนะนำให้นั่งรถ Taxi ไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย(เก่า)

Share on :
stamp
stamp
Backpack

请问你清莱老汽车客运站怎么走?

Qǐngwèn nǐ qīng lái lǎo qìchē kèyùn zhàn zěnme zǒu?

ขอโทษนะค่ะ คุณช่วยบอกทางไปสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย(เก่า) ให้ฉันหน่อยได้ไหม

绕过市区钟塔后向东直行,经第一个四岔路口后向右拐,直行至披萨店,再向左拐直行就到了。

Ràoguò shì qū zhōng tǎ hòu xiàng dōng zhíxíng, jīng dì yī gè sì chàlù kǒu hòu xiàng yòu guǎi, zhíxíng zhì pīsà diàn, zài xiàng zuǒ guǎi zhí háng jiù dàole.

ได้คะ จากหอนาฬิกาวนออกไปทางซ้ายตรงไปเจอสี่แยกไฟแดง ให้ เลี้ยวขวาเจอร้านพิซซ่า จากนั้นเลี้ยวซ้ายจะเป็นทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย(เก่า)

似乎有点远,我可以坐计程车去那里吗?

Sìhū yǒudiǎn yuǎn, wǒ kěyǐ zuò jìchéngchē qù nàlǐ ma?

โอ้ ไกลเหมือนกันนะค่ะ เราสามารถเดินทางด้วยรถแท็กซี่ได้ไหมค่ะ?

可以的

Kěyǐ de

ได้ค่ะ

谢谢你!

Xièxiè nǐ!

ขอบคุณมากค่ะ

不客气。

Bù kèqì.

ด้วยความยินดีค่ะ

ขอบคุณสำหรับการติดต่อ!

เราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกสำหรับผู้ประกอบการและร้านค้า

เอกสารยืนยันตัวตน*

example-important-documents
  • ส่งภาพถ่ายตนเองคู่กับบัตรประชาชน ตามภาพตัวอย่าง (โดยให้เห็นใบหน้าและบัตรประชาชนชัดเจน)
  • แนบไฟล์ สแกนรูปบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ใช้เฉพาะการสมัครสามาชิก Explore Chiang Rai เท่านั้น)
จำกัดขนาดไฟล์รูปไม่เกิน 2MB (.png, .jpg, .pdf)

เปลี่ยนไปใช้แอป

ใช้งานฟีเจอร์ต่างๆมากมายบนแอป Explore Chiang Rai.

ใช้แอป เปิดแอป