Explore Chiang Rai Main logo
EXPLORE
CHIANG RAI

คำค้นหาต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 ตัว

ไม่มีผลการค้นหา...

ที่พัก

ร้านอาหาร

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรม

บล็อก

บทสนทนา

การซื้อขายสินค้า

การซื้อขายสินค้าเป็นสถานะการณ์จำลองในการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อสิ้นค้าคือโดยในสถานะการคือการซื้อ "ผ้าแพร" เพื่อนำไปฝากเพื่อนที่เมืองจีน โดยบทสนทนาจะกล่าวถึงวิธีการเลือกสีของสินค้า การสอบถามราคา รวมไปถึงวิธีการชำระเงินในการซื้อสิ้นค้า และยังมีการสอบทางเส้นทางการไปยังตู้กดเงินสดอีกด้วย

Share on :
stamp
stamp
Backpack

请问你需要什么东西吗?

Qǐngwèn nǐ xūyào shénme dōngxī ma?

ขอโทษค่ะ ต้องการซื้ออะไรคะ

我需要买一些纪念品送给我的中国朋友,请问你有什么好的推荐呢?

Wǒ xū yāo mǎi yīxiē jìniànpǐn sòng gěi wǒ de zhōngguó péngyǒu, qǐngwèn nǐ yǒu shé me hǎo de tuījiàn ne?

ฉันต้องการซื้อของฝากเพื่อไปฝากเพื่อนฉันที่เมืองจีน รบกวนแนะนำหน่อยได้ไหมคะ

这里有清莱本地各式手工真丝制品。

Zhè li yǒu qīng lái běndì gè shì shǒugōng zhēnsī zhìpǐn.

ผ้าแพรพื้นเมืองของเชียงรายทอมือมีสวยๆให้เลือกนะคะ

请问你需要什么颜色呢?

Qǐngwèn nǐ xūyào shénme yánsè ne?

อยากได้สีอะไรคะ

我想要红色和粉红色。

Wǒ xiǎng yào hóngsè hé fěnhóng sè.

ขอสีแดงกับสีชมพูค่ะ

请问需要多少钱?

Qǐngwèn xūyào duōshǎo qián?

ราคาเท่าไหร่ค่ะ

一件200泰铢。

Yī jiàn 200 tàizhū.

ผืนละ 200 บาทค่ะ

能刷卡付款吗?

Néng shuākǎ fùkuǎn ma?

ฉันจ่ายบัตรได้ไหมค่ะ

对不起,我们店只收现金。麻烦你去前面的自助取款机(ATM)取一下钱。

Duìbùqǐ, wǒmen diàn zhǐ shōu xiànjīn. Máfan nǐ qù qiánmiàn de zìzhù qǔkuǎn jī (ATM) qǔ yīxià qián.

ขอโทษค่ะ ร้านเรารับแต่เงินสดค่ะ รบกวนช่วยไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มข้างหน้าได้ไหมคะ

ATM机离这里远吗?

ATM jī lí zhèlǐ yuǎn ma?

ไกลไหมค่ะ

不远,离这里才200米。

Bù yuǎn, lí zhèlǐ cái 200 mǐ.

ไม่ไกลค่ะ แค่ 200 เมตรเองค่ะ

请稍等一下,我取完钱就过来。

Qǐng shāo děng yīxià, wǒ qǔ wán qián jiù guòlái.

งั้นเดี๋ยวฉันมานะคะ

好的,一会儿见!

Hǎo de, yīhuǐ'er jiàn!

ได้ค่ะ แล้วเจอกันค่ะ

ขอบคุณสำหรับการติดต่อ!

เราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกสำหรับผู้ประกอบการและร้านค้า

เอกสารยืนยันตัวตน*

example-important-documents
  • ส่งภาพถ่ายตนเองคู่กับบัตรประชาชน ตามภาพตัวอย่าง (โดยให้เห็นใบหน้าและบัตรประชาชนชัดเจน)
  • แนบไฟล์ สแกนรูปบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ใช้เฉพาะการสมัครสามาชิก Explore Chiang Rai เท่านั้น)
จำกัดขนาดไฟล์รูปไม่เกิน 2MB (.png, .jpg, .pdf)

เปลี่ยนไปใช้แอป

ใช้งานฟีเจอร์ต่างๆมากมายบนแอป Explore Chiang Rai.

ใช้แอป เปิดแอป