Explore Chiang Rai Main logo
EXPLORE
CHIANG RAI

คำค้นหาต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 ตัว

ไม่มีผลการค้นหา...

ที่พัก

ร้านอาหาร

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรม

บล็อก

บทสนทนา

การขอความช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าหาย

การขอความช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าหาย เป็นสถานการณ์จำลองของนักท่องเที่ยวที่ทำกระเป๋าหายและมีของสำคัญหลายอย่างในกระเป๋า จึงทำการขอความช่วยเหลือจากคนในท้องถิ่นบริเวณนั้น ซึ่งคนในท้องถิ่นแนะนำให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ และได้ทำการพานักท่องเที่ยวไปยังสถานีตำรวจ

Share on :
stamp
stamp
Backpack

你可以帮我一下吗?我的钱包丢了,里面有现金、车钥匙、手机和护照。

Nǐ kěyǐ bāng wǒ yīxià ma? Wǒ de qiánbāo diūle, lǐmiàn yǒu xiànjīn, chē yàoshi, shǒujī hé hùzhào.

ช่วยด้วยค่ะ กระเป๋าฉันหาย ข้างในนั้นมี เงินสด, กุญแจรถ, โทรศัพท์มือถือ และพาสปอร์ต

请问你的钱包是什么时候丢的呢?

Qǐngwèn nǐ de qiánbāo shì shénme shíhòu diū de ne?

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ

二十分钟前,我发现它丢了,找到现在都没有找到。

Èrshí fēnzhōng qián, wǒ fāxiàn tā diūle, zhǎodào xiànzài dōu méiyǒu zhǎodào.

เกิดขึ้นเมื่อ 20 นาทีที่แล้วค่ะ ฉันพยายามหาแล้วแต่หาไม่เจอ

你要赶快去公安局报警。

Nǐ yào gǎnkuài qù gōng'ān jú bàojǐng.

คุณต้องรีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจค่ะ

你可以带我去公安局吗?

Nǐ kěyǐ dài wǒ qù gōng'ān jú ma?

คุณช่วยพาฉันไปได้ไหมคะ

可以的。

Kěyǐ de.

ได้ค่ะ

谢谢你!

Xièxiè nǐ!

ขอบคุณค่ะ

不客气。

Bù kèqì.

ด้วยความยินดีค่ะ

ขอบคุณสำหรับการติดต่อ!

เราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกสำหรับผู้ประกอบการและร้านค้า

เอกสารยืนยันตัวตน*

example-important-documents
  • ส่งภาพถ่ายตนเองคู่กับบัตรประชาชน ตามภาพตัวอย่าง (โดยให้เห็นใบหน้าและบัตรประชาชนชัดเจน)
  • แนบไฟล์ สแกนรูปบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ใช้เฉพาะการสมัครสามาชิก Explore Chiang Rai เท่านั้น)
จำกัดขนาดไฟล์รูปไม่เกิน 2MB (.png, .jpg, .pdf)

เปลี่ยนไปใช้แอป

ใช้งานฟีเจอร์ต่างๆมากมายบนแอป Explore Chiang Rai.

ใช้แอป เปิดแอป